Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak en gebruikmaking van de diensten in welke zin dan ook, van en bij ShotsbyFabienne gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

De foto’s op www.shotsbyfabienne.nl en de social media accounts van ShotsbyFabienne mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Fabienne Kleijn. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

Voor (commerciële) opdrachten en (commercieel) gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met ShotsbyFabienne.

ShotsbyFabienne kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie. Uiteraard gaat de fotograaf voorzichtig om met alle spullen.

ShotsbyFabienne stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet mee willen werken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc. Mochten hier vragen over zijn, neem contact op met ShotsbyFabienne.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie die op de website is geplaatst. ShotsbyFabienne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of het gebruik van de (beeld)informatie die op de site wordt verstrekt.

ShotsbyFabienne behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins, kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. ShotsbyFabienne zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, zo snel mogelijk van de website verwijderen.

Achteraf kan er geen beroep op ShotsbyFabienne worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s.
Als u tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet u dat direct melden bij de fotografe. Dit geeft ShotsbyFabienne namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

Tijdens de shoot mag de klant – in overleg – eventueel een paar backstage foto’s maken met een mobiel. Maar er worden niet soort gelijke foto’s gemaakt zoals ShotsbyFabienne. Dat houdt in, niet vanaf hetzelfde standpunt/afstand als ShotsbyFabienne.

Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto’s te ontvangen of bekijken na de reportage. ShotsbyFabienne selecteert de foto’s die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in het overzicht wat u na de fotoshoot via de email ontvangt.

Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.

ShotsbyFabienne is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.

Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij ShotsbyFabienne.

Het is van groot belang dat ShotsbyFabienne de foto’s mag opnemen in het portfolio. Zo komen er immers weer nieuwe klanten. Van te voren wordt er overlegd waar de foto’s wel of niet geplaatst mogen worden.

De privacy is belangrijk en als de foto’s niet geplaatst mogen worden gebeurd dat niet. Echter wees ervan bewust, indien de klant aangeeft dat de foto’s nergens geplaatst mogen worden, maar de klant ze zelf wel op social media/internet plaatst, dezelfde foto’s dan gebruikt mogen worden in het portfolio. Dit is bepaald in de nieuwe AVG wet.

Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden of drukwerk zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor/bij de reservering per email kenbaar te maken.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage resolutie als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door ShotsbyFabienne.
Oftewel geen filters of eigen bewerkingen over de foto’s of een andere uitsnede. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media en/of te gebruiken voor foto wedstrijden zonder hiervoor toestemming te hebben van ShotsbyFabienne. ShotsbyFabienne levert de bestanden aan in JPEG formaat.

RAW of onbewerkte bestanden worden nooit aangeleverd en zijn niet te koop.

TEMPLATE BY STUDIO MHILARIUS

PRIVACY POLICY

© fabienne kleijn

X  CLOSE MENU